ภก.สุรัตน์ สุทธิรัตน์     

รองประธานชมรมฯ

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

ร้านเทียนชัยเภสัช

474/47-48 ถนนโพธิ์ทอง ต.มะขามหย่ง

อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

โทร  038-794396   

มือถือ  01 - 6240865