คุณพ่อสุทิน กำปั่นทอง คุณสมนึก กิตติคุณที่ปรึกษาแสดงความเสียใจ ภก.พงษ์รพี ประธานชมรมฯแสดงความเสียใจ                 ถ่ายรูปร่วมกัน
             ร่วมฟังพระสวด     ภก.พงษ์รพี ประธานชมรมฯไหว้พระ     ร่วมถวายดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัย          เสี่ยต้า - คุณยุ้ย ฟังพระสวด
               และร่วมกรวดน้ำ            ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก             ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก               ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
    กลับไปหน้าเดิม (คลิก) กลับไปหน้าแรก (คลิก)