คุณวิเชียร พงษ์ชมพร    

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ

ร้านสหภัณฑ์เภสัช

20-22 ตลาดสด ถนนเมืองเก่า

ต.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร 038-462060

01 - 8418965