คุณเจนยงค์   เทพาวัฒนาสุข     ที่ปรึกษา

ร้าน เมืองชลฟาร์มาซี

844/38  ถนนสุขุมวิท  ต.บางปลาสร้อย

อ.เมือง  จ.ชลบุรี   20000

โทร 038-275314-5

01-8322849