คุณสมชัย  ตาบทิพย์วัฒนา    ที่ปรึกษา

ร้าน ไทยพัฒนาเภสัช

97/2 ถนนสุรศักดิ์สงวน  ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20110

โทร 038 - 311104